Γεωλογικά - Γεωτεχνικά

ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Για καλύτερη προβολή της ιστοσελίδας χρησιμοποιήστε Firefox, Chrome και desktop υπολογιστή

H ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΕΣ ΟΙ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΙ ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΖΩΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΥΣΗ / ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΡΘΟΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΚΟΜΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΚΡΑΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΚΡΙΘΕΙ ΑΣΥΜΦΟΡΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΕΙΝΑI:

Η ύπαρξη καρστικών έγκοιλων, καρστικών αγωγών, σπηλαιώσεων
Τα ρευστοποιήσιμα αμμώδη εδάφη, εμφανίσεις θυλάκων χαλαρών εδαφών
Ανάπτυξη του φαινομένου της διασωλήνωσης, υδραυλική υποσκαφή
Η παρουσία τμημάτων με σκληρό και μαλακό έδαφος, η στρωματογραφική και τοπική ανομοιογένεια κάτω από τη θεμελίωση, η μεταβλητότητα και διασπορά των παραμέτρων
Η ύπαρξη ρηγμάτων, ανοικτών ασυνεχειών, ρηγματώσεων
Τα εδάφη με αυξημένη πλαστιμότητα, τα διογκούμενα εδάφη
Η ύπαρξη υπογείων υδάτων, ο υδροφόρος ορίζοντας σε μικρό βάθος, η κατασκευή μέσα στο υδροφόρο στρώμα
Η ύπαρξη από ανθρώπινες παγίδες με μπάζα και κενά, απορρίματα, φερτά υλικά, οργανικά εδάφη, τύρφη
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (software) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ MEΛΕΤΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ:

ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΡΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ, ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ

ΧΩΡΟΙ ΡΙΨΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

ΤΟΜΕΣ, ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΓΚΟΙΛΩΝ

ΔΑΝΕΙΟΘΑΛΑΜΟΙ, ΑΠΟΘΕΣΙΟΘΑΛΑΜΟΙ

ΕΡΓΑ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗ

Επικοινωνία

6979029402

Πετρούνιας Πέτρος

Γεωτεχνικό γραφείο Πάτρα

© 2016 Geo Plan All Rights Reserved. Developed By Galaxynet