Γεωτρίσεις - Δειγματοληψίες

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ. ΣΥΝΗΘΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΚΑΡΟΤΩΝ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ. ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΛΟΓΟ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ / ΑΝΤΟΧΗ / ΠΑΡΑΜΟΡΦΟΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ. ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ / ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ / ΠΥΡΗΝΟΛΗΨΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ:

Περιβαλλοντικούς ελέγχους, ανίχνευση συγκεκριμένων ρυπαντών
Αρχαιολογική έρευνα, εντοπισμός αρχαίων κατασκευών, καθοδήγηση ανασκαφών
Εδαφολογικούς, εδαφοχημικούς, γεωργοτεχνικούς ελέγχους
Γεωφυσική έρευνα, well logging, cross hole, down hole tests
Προσδιορισμό των φυσικών και μηχανικών χαρακτηριστικών του εδάφους
Μεταλλευτικής έρευνας
ΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΑ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΑ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ ΑΦΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΙΑΦΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΔΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ:

Η διάμετρος της οπής της γεώτρησης στις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις είναι συνήθως μικρότερη από 180 mm
Η ταχύτητα προχώρησης της διάτρησης διαφέρει σε μεγάλο βαθμό, για παράδειγμα μια προχώρηση της διάτρησης 15 m ανά ημέρα κρίνεται ικανοποιητική στις δειγματοληπτικές γεωτρήσεις ενώ στις υδρογεωτρήσεις μπορεί αντίστοιχα να είναι μεγαλύτερη από 100 m ανά ημέρα
Το μέγιστο βάθος διάτρησης των ερευνητικών δειγματοληπτικών γεωτρήσεων για τα περισσότερα τεχνικά έργα δεν ξεπερνά συνήθως τα 50 m βάθος ενώ αυτό το βάθος για υδρογεώτρηση θεωρείται μικρό.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ, ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΠΩΝ ΤΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΕΣΕΩΝ, PERMEATION / PENETRATION GROUTING

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΑΣΣΑΛΩΝ, ΜΠΕΤΟΜΠΗΞΗ

Επικοινωνία

6979029402

Πετρούνιας Πέτρος

Γεωτεχνικό γραφείο Πάτρα

© 2016 Geo Plan All Rights Reserved. Developed By Galaxynet